Tuesday, August 14, 2018

Utearbeidarar


SIM ynskjer å være med å sende ut medlemmar som får eit kall til å velsigne nasjonene , både langtidsteneste og kortidsteneste. Nokre av utearbedierene våre kan du få kjennskap til her andre må halde ein lav profil og vil ikkje bli presenterte med namn og bilde her på nettsidene.