Sunday, November 19, 2017

SIM i utlandet


IMG_6646

Sogndal Indremisjon driv eit utstrakt arbeid i utlandet og ynskjer å velsigne nasjonene med bodskapen om Jesus.  Vårt håp er at vårt kristne felleskap er med å inspirere til å reise ut, og at vårt arbeid ute i verda er med å inspirere til kristne felleskap.