Tuesday, August 14, 2018

Barnegospel


IMG_1560

 

SIM i samarbeid med kyrkja er i gang med bornekoret som svært mange born har vore med i opp gjennom åra! Vi har overtatt stafettpinnen frå frelsesarmeen som i alle år har gjort ein flott innsats i dette arbeidet.

Har du born som har fylt 5 år eller er eldre, eller kjenner nokon?? Det er øving måndag kl. 17.30 – 19.00 på SIM- huset.
Har du spørsmål, ring Jan Ingar Nordheim – 57 67 24 55 eller Ingar Husum – 57 67 24 52

Barnegospelen har blogg for alle som er medlemar; www.barnegospelen.blogspot.com