Tuesday, August 14, 2018

Basecamp Equip & Cafè


 

Basecamp er ein ungdomsklubb for alle ungdom i Sogndal. Alle mellom 13 – 30 år er velkommen! Vi tenker det er viktig for dei unge å ha gode forbilder!

Basecamp er annakvar fredag frå kl. 19.00 og utover kvelden, mot kl.24.

Equip er første del av kvelden der vi har lovsang, breaking news (andakt) og samtaler i grupper. Vi ønskjer å bli betre kjent med Gud, snakke om ting som er relevant for vår kvardag, takke Gud for den Han er og la Han få virke i oss!

Basecamp Café åpner kl. 20:30. Her er det god mat og kaffi, samtaler og spill, billiard og bordtennis, gamle venner og nye venner. Her er det noko for alle og einkvar! Kvar kveld finner vi på noko artig sprell! Viss Equip tidligare på kvelden ikkje er for deg kan du likevel koma på Café og ha ein hyggelig fredags kveld!

Det er plass til alle!

 

Me har eit samarbeid med Kyrkja Den Norske (Stedje) om konfirmantarbeidet slik at Basecamp er ein del av konfirmantopplegget.

 

Historie

Basecamp er ein ungdomsklubb som vart starta hausten 2004 som eit samarbeid mellom forsamlingar og organisasjonar i Sogndal. I 2006 blei me formelt eit arbeid i regi av Sogndal Indremisjonsforsamling, og meldte klubben inn i Sogn og Fjordane Indremisjon (dette var naturleg fordi alle som no driv arbeidet er knytta til Sogndal Indremisjonsforsamling). Hausten 2014 ble Basecamp fornyet med å også inneholde Equip som er en utrustningsdel, der ungdommer kan bli enda betre kjent med Jesus og kan vokse i sin tru.