Tuesday, August 14, 2018

Tilsette


Vikarierande Forsamlingsleder

IMG_0046

Nils Jøssang har kome med si kone og sønn til Sogndal i Januar 2016. Han er vikarierande forsamlingsleder og velsignar oss med sin undervising og erfaringar i frå tidligare menighetsarbeid. Han er ein kar med mykje energi, eit stort hjarte for Jesus og for at andre skal få bli kjent med Gud!

 

 

 

 

 

 

Oppdatering om vår forsamlingsleder

 John Torjus Bakke Eriksen  John Torjus Bakke Eriksen

Vi vil med dette informere om at leiarskapet i SIM sist veke tok i mot oppseiing frå John Torjus, i stillinga som forsamlingsleiar. Han har for tida pappa og studie permisjon fram til juli i år, og vil såleis ikkje kome att i stillinga, når denne permisjonstida er over. John Torjus og Siri Birgitte har dei siste månadane vore i prosess, der dei har søkt svar på si framtid og teneste i Sogndal. For oss ligg det derfor ingen dramatikk eller ubesvarte spørsmål i denne oppseiinga. Vi tek det til etterretning og er umåtelig takksame for den tida vi har fått hatt John Torjus som forsamlingsleiar.

Det vil verte ei markering av avslutta teneste i løpet av mai – då John Torjus og familien kjem opp att til Sogndal.

Med venleg helsing

Leiarskapet i SIM

Kjetil Stautland
Karine S. Høyland
Ingar Husum
Tom A. Salte

 

 

Forsamlings arbeider

Karine Selseng er tilsett i 40% stilling frå IMG_51641.august 2015.
Ho er 32 år gamal, og er utdanna fysioterapeut med vidareutdanning i helsefremjande og forebyggande arbeid. Ho har og studie i Interkulturell forståing ved NLA og leiartrening innan Ungdom i Oppdrag (UiO) sitt studieprogram. Av arbeidserfaring har Karine jobba i krinsarbeidet til ImF, i Ungdom i Oppdrag, med kommunalt ungdomsarbeid og som fysioterapeut.
Ho har blant anna ansvar for oppfølging av frivillige leiarar på SIM.
Karine drøymer om at fleirtalet i Sogndal skal kunne seie at det er i HAN me lever, rører oss og er til. Ho likar eventyr lokalt, og misjon i spennande, framande kulturar. Eit ynskje er at fleire frå forsamlinga skal få oppleve misjonseventyret og få større perspektiv på livet.

Har du lyst å prate om verktøykassen din og korleis den kan brukast på SIM, eller også vere fysisk aktiv samtidig som du pratar, ta kontakt med Karine.

E-post: karinesel@hotmail.com

Mobil: 95761601

 

 

Administrasjonsmedarbeider

Elin er tilsett i ein 20% stilling frå. 1. AugustElin 2014.

Ho er 27 år gamal og studerer Barnevern ved Høgskulen i Sogn & Fjordane og har ein del erfaring i frå arbeid med Ungdom i Oppdrag.

Elin har blant anna ansvar innanfor økonomi og informasjonen ut til forsamlingen om kva som skjer. Ho har ein draum om at folk skal få oppleve Guds kjærleik, kjenne seg verdsett og inkludert.

Ta gjerne kontakt dersom de har spørsmål angående økonomi, veit om noko bra som skjer og om nokon ynskjer å leige lokala til SIM.

 

E-post: sogndalimf@gmail.com

Mobil: 97 65 47 78