Tuesday, August 14, 2018

Om SIM


Velkommen til vår forsamling!

Vi er ei livsglad forsamling av folk i alle aldrar og frå fleire nasjonar! Me møtes til «Storsamling» som er vårt hovedmøte ca. to Søndagar kva månad. Sjå kalendar. Då er vi mellom 50 og 100 personer. Vi syng i lag, høyrer ein tale, og etterpå er det tid for kaffi og kaker og sosialt samvær. Vi har også eigen «søndagsskule» for borna under møta!
Vi har og kveldsmøter og lovsongsmøter ein gong i månaden (sjå kalendar).

I tillegg har vi i vekene m.a. barnelaget «Ving», bornekoret «Bornegospelen», ungdomsklubben «Basecamp»,  og bøn og lovsangsmøte.
Du er hjarteleg velkomen til å ta turen innom våre arrangement.

Kvar er forsamlingshuset?

Forsamlingslokalet vårt ligg i 2.etg. i Frydenbø huset som har adresse Granden 23. Like ved elva, etter at du har passert Stedje Blomster, ned mot fjorden!

Velkomen!!