Tuesday, August 14, 2018

Aktivitetar på SIM


Forsamling

Vi er eit kristent fellesskap med folk i alle aldrar og frå fleire nasjonar!

Søndagsmøte:
Me møtes til Storsamling kl. 11:00 som er vårt hovedmøte annakvar Søndag. Då er vi omlag 100 personer. Vi syng i lag, før det er undervisning til ulike aldersgrupper. Etterpå er det tid for kaffi og kaker og sosialt samvær.

Vi har og Kveldssamlinger og Lovsongssamlinger ein gong i månaden kl. 19:30 (sjå kalendar)

 

Livsnære grupper:

Vi ønskjer at flest mogleg skal ha muligheten til å bli med i eit mindre fellesskap. SIM har idag 10 slike grupper på 6-10 personar. Her samlast vi i heimane for å dele ærleg frå kvardagen vår, for å be for og med kvarandre og støtte kvarandre til å følge Jesus.