Tuesday, August 14, 2018

Burma


BarneheimSIM-forsamlinga støttar arbeidet som Oddvar og Silje Husum var ein del av i Burma. Dette er eit arbeid som rettar seg mot dei svakaste i det hardt prøvde landet. Det vert drive ein mobilklinikk som reiser rundt til nokon av dei mange borneheimane i landet. Vi ynskjer å bidra til at denne klinikken skal kunne drivast vidare og bidrar derfor økonomisk til drifta av denne.