Tuesday, August 14, 2018

Nils Jøssang 29. april 2018- Kveldsmøte

mai 1, 2018 ved  
Lagra under Taler

Talen fra kveldsmøtet 29. april 2018
Tema: «Guds Rike»
Nils Jøssang 29 . april 2018 – Kveldsmøte