Saturday, July 21, 2018

Nils Jøssang 11. mars 2018 – Storsamling

mars 12, 2018 ved  
Lagra under Taler

Talen fra storsamling 11. mars 2018.
Tema: «Vår tenande konge»
Nils Jøssang 11. april 2018 – Storsamling
Foto: Jostein Heggestad

 

Nils Jøssang 4. mars 2018 – Kveldsmøte

mars 12, 2018 ved  
Lagra under Taler

Talen fra kveldsmøte 4. mars 2018
Tema: «Guds perspektiv»
Nils Jøssang 4. mars 2018 – Kveldsmøte