Monday, August 3, 2015

SIM- Aktuelt!

Fokus på forfulgte kristne! 23.-25.oktober.

23.-25.oktober får vi besøk av daglig leiar i AsiaLink, Øystein Åsen. Tema for... 


Takk til Sogn og Fjordane Indremisjon!

Siste året har vore eit trivselsår for meg (John Torjus) som tilsett på SIM! Frå... 


Problem med teleslynga på Sim

Sim har hatt problem med teleslynga etter at den vart montert. Dette er no retta... 


Read More Posts From SIM- Aktuelt!

Taler

John Torjus Eriksen 7. juni 2015 – Storsamling

Høyr talen til John Torjus John Torjus Eriksen 7. juni 2015 – Storsamling Fot:... 


Storsamling m/konfirmasjon på Sim

Talen fra storsamlinga Siv Anita Loka Berget Foto: Jostein Heggestad Follow  Read More →


John Torjus Eriksen – 26. april 2015 – Kveldsmøte

Talen fra kveldsmøte Tema: “Å leva eit raust liv” John Torjus Eriksen... 


Read More Posts From Taler

Inspirasjon

ALPHAKURS 2015

Onsdag 04.februar byrjar neste Alphakurs i Sogndal. Alphakurs er i praksis heilt enkel opplæring i grunnleggende kristendom. Det er eit lågterskeltilbod som passar for alle som er nysgjerrige på å lære litt eller mykje om kva kristendommen går ut på, anten du har høyrd lite eller litt frå før. Det passer godt både for ikkje-kristne og kristne... [Read more of this review]


BØNE OG FASTEVEKE 2015

Kjære vener og familie! GODT NYTTÅR! Sogndal Indremisjonsforsamling ønsker å invitere dykk med på ei bøn- og fasteveke i no byrjinga av januar 2015. Me ønsker å invitere breitt- send gjerne invitasjonen vidare til relasjonar dykk har. Under ser dykk ein oversikt over kva fokus dei ulike kveldane vil ha. Det har blitt ein tradisjon hjå oss... [Read more of this review]


Kveldsmøte 7. desember 2014

Pga tekniske problem vart talen diverre ikkje teken opp på kveldsmøtet. Baklagar, men kjem sterkare tilbake. Nokre bilete fra samling. Foto: Jostein Heggestad   Follow  Read More →


Read More Posts From Inspirasjon