Tuesday, March 31, 2015

SIM- Aktuelt!

Gospelkonsert med RESPONS

Laurdag 14. Mars kl. 19:30 kommer det fantastiske ungdomskoret Respons frå Sunnmøre... 


ALPHAKURS 2015

Onsdag 04.februar byrjar neste Alphakurs i Sogndal. Alphakurs er i praksis heilt... 


BØNE OG FASTEVEKE 2015

Kjære vener og familie! GODT NYTTÅR! Sogndal Indremisjonsforsamling ønsker å... 


Read More Posts From SIM- Aktuelt!

Taler

Ivan Daniloff 15. mars 2015 – Storsamling

Her er talen til Ivan fra søndag. Kvaliteten på lyden er litt ujamn. Apropos Jesus ... 


John Torjus Eriksen 08. mars 2015 – Kveldsmøte

Talen frå kveldsmøte: John Torjus Eriksen 08. mars 2015 – Kveldsmøte Foto:Jostein... 


Nils Einar Berget 15. februar 2015 – Storsamling

Talen fra møtet. Nils Einar Berget 15. februar 2015 Foto fra storsamlinga. Alle... 


Read More Posts From Taler

Inspirasjon

ALPHAKURS 2015

Onsdag 04.februar byrjar neste Alphakurs i Sogndal. Alphakurs er i praksis heilt enkel opplæring i grunnleggende kristendom. Det er eit lågterskeltilbod som passar for alle som er nysgjerrige på å lære litt eller mykje om kva kristendommen går ut på, anten du har høyrd lite eller litt frå før. Det passer godt både for ikkje-kristne og kristne... [Read more of this review]


BØNE OG FASTEVEKE 2015

Kjære vener og familie! GODT NYTTÅR! Sogndal Indremisjonsforsamling ønsker å invitere dykk med på ei bøn- og fasteveke i no byrjinga av januar 2015. Me ønsker å invitere breitt- send gjerne invitasjonen vidare til relasjonar dykk har. Under ser dykk ein oversikt over kva fokus dei ulike kveldane vil ha. Det har blitt ein tradisjon hjå oss... [Read more of this review]


Kveldsmøte 7. desember 2014

Pga tekniske problem vart talen diverre ikkje teken opp på kveldsmøtet. Baklagar, men kjem sterkare tilbake. Nokre bilete fra samling. Foto: Jostein Heggestad   Follow  Read More →


Read More Posts From Inspirasjon