Thursday, May 28, 2015

SIM- Aktuelt!

Problem med teleslynga på Sim

Sim har hatt problem med teleslynga etter at den vart montert. Dette er no retta... 


Songfest med Mikael Järlestrand

Sett av 23. mai kl. 18.00- då får vi besøk av Mikael Järlestrand igjen. Mikael... 


“Pusterom” – ein konsert med koret divisi og Sognagospel

// // b?1:0};var n;a:{var q=d.navigator;if(q){var r=q.userAgent;if(r){n=r;break a}}n=""}var... 


Read More Posts From SIM- Aktuelt!

Taler

Storsamling m/konfirmasjon på Sim

Talen fra storsamlinga Siv Anita Loka Berget Foto: Jostein Heggestad Follow  Read More →


John Torjus Eriksen – 26. april 2015 – Kveldsmøte

Talen fra kveldsmøte Tema: “Å leva eit raust liv” John Torjus Eriksen... 


John Torjus Eriksen 19. april 2015 – Storsamling

John Torjus Eriksen 19. april 2015 – Storsamling Foto: Jostein Heggestad (Arkiv) ... 


Read More Posts From Taler

Inspirasjon

ALPHAKURS 2015

Onsdag 04.februar byrjar neste Alphakurs i Sogndal. Alphakurs er i praksis heilt enkel opplæring i grunnleggende kristendom. Det er eit lågterskeltilbod som passar for alle som er nysgjerrige på å lære litt eller mykje om kva kristendommen går ut på, anten du har høyrd lite eller litt frå før. Det passer godt både for ikkje-kristne og kristne... [Read more of this review]


BØNE OG FASTEVEKE 2015

Kjære vener og familie! GODT NYTTÅR! Sogndal Indremisjonsforsamling ønsker å invitere dykk med på ei bøn- og fasteveke i no byrjinga av januar 2015. Me ønsker å invitere breitt- send gjerne invitasjonen vidare til relasjonar dykk har. Under ser dykk ein oversikt over kva fokus dei ulike kveldane vil ha. Det har blitt ein tradisjon hjå oss... [Read more of this review]


Kveldsmøte 7. desember 2014

Pga tekniske problem vart talen diverre ikkje teken opp på kveldsmøtet. Baklagar, men kjem sterkare tilbake. Nokre bilete fra samling. Foto: Jostein Heggestad   Follow  Read More →


Read More Posts From Inspirasjon